Helén Svensson

Fotografier

Jag flyttade ifrån Knislinge och Skåne 1987. Med tiden har jag rotat mej i Stockholm och Knislinge kändes avlägset. I början av 2013 fick jag dock en plötslig längtan att åka tillbaka och se hur det ser ut idag. Det blev början på ett sökande bakåt i tiden. Jag var inte beredd på det jag fann. Samhället såg på många sätt ut som tidigare men så mycket höll på att hända. Spår från min uppväxt höll på att raderas.

Mellanstadieskolan (Röda Skolan) där jag tillbringade tre år stod övergiven likaså sim- och sporthallen där jag bl.a. lärde mej simma. Båda byggnaderna kom att rivas under fotoprojektets gång. Min första reaktion var att dokumentera dessa byggnader som snart är försvunna. Här finns även en rad lokaler som står tomma. Med kameran i handen började jag min rundvandring. Projektet startade som ett dokumenterande av platsen men gick snabbt över till att bli en tillbakablick, ett sökande efter svar, efter dåtiden.

Jag tittar in genom fönster i dessa övergivna byggnader och försökte minnas vem jag var och hur jag kände och tänkte. Kanske var det platsens själ jag var ute efter, men om det finns en sådan så var den svårgreppbar. Rummen står tomma och övergivna men utanför pågår världen tillsynes oberörd av byggnadernas öde.

Jag har med kamerans hjälp utforskat röda skolan, Sim- och sporthallen och några av de övriga lokaler som står tomma. Jag har fotograferat in genom fönstren för att se vad som finns kvar strax innan byggnaderna skall rivas eller lokaler i väntan på nya hyresgäster. Jag har utnyttjat reflexerna som bildas i fönsterrutorna för att visa på vad som samtidigt håller på att hända bakom min rygg. Jag har medvetet valt att själv finnas med i flera av bilderna. Att använda mej själv som referent kändes viktigt för detta var en gång min värld. Det var här jag växte upp.

Arbetet pågick under 2013 i anslutning till kursen ”Fotografi, gestaltning och den kreativa processen” på Akademi Valand i Göteborg.